Boczek wędzony

Czym są produkty ekologiczne?

Produkty ekologiczne są bardziej wartościowa aniżeli tradycyjna – udowadnia to mnóstwo badań naukowych. Owoce oraz warzywa ekologiczne mają mniej pestycydów oraz rakotwórczych metali ciężkich, natomiast więcej witamin aniżeli owe tradycyjne. Tymczasem ekologiczne mięso ma mniej tłuszczu oraz więcej białka aniżeli to wychodzące od zwierząt z ferm przemysłowych. Żywność ekologiczna występuje zgodnie z prawami natury. Jest pozbawiona pestycydów, treści aktywujących wzrost, metali ciężkich oraz pozostałych niebezpiecznych treści.

Co to są produkty ekologiczne?

Rozpocznijmy od tego, iż dokument BIO lub ECO przyznawany jest warzywom, owocom, innym roślinom i mięsu oraz artykułom pochodzenia zwierzęcego, jak nabiał lub jajka, natomiast również żywności robionej z w/w elementów. Aby taki dokument otrzymać, przytoczone artykuły muszą na każdym kroku uprawy/hodowli, natomiast następnie wykorzystywania, przechowywania oraz przewozu spełnić wymogi ustalone rygorystycznymi przepisami prawa. To nie jest tak, iż każda marchew uprawiana poprzez każdego rolnika w przydomowym ogrodzie jest bardziej ekologiczna, aniżeli owa z wielkohektarowej uprawy stosowana do produkcji dań gotowych w słoikach.

Czemu ekologiczna żywność kosztuje więcej?

Dokładnie rzecz ujmując, jeśli do tworzenia żywności ekologicznej nie stosuje się ogromnej części syntetycznych nawozów, wartość artykułów z naturalnych upraw winna być mniejsza. Nic bardziej błędnego. Ekologiczne warzywa oraz owoce, choć nie zawsze są brzydkie, niewielkie oraz zapiaszczone (jak wskazuje ogólna opinia), nie zapewniają jednakowo dużych plonów. Zwykle mają one mniejszą ilość wody, poprzez co mają więcej smaku, lecz rosną mniejsze. Ich przewóz oraz trzymanie wiąże się z większą opcją naruszenia. Artykuły ekologiczne mające eko-certyfikat powstały bez zastosowania chemii, polepszaczy smaku lub przyspieszaczy wzrostu.

Czemu należałoby kupić owe produkty?

Jak już wiesz, posiadanie certyfikatu artykułu naturalnego znaczy, iż cały mechanizm produkcji został dokładnie sprawdzony pod kątem wykorzystywanych preparatów oraz zabiegów. Wytwórca takiego artykułu musi stosować się do wyśrubowanych zasad oraz dbać o najdoskonalszą klasę. Produkcja, hodowla oraz uprawy eko ulegają ciągłe dokładnej kontroli i ocenie poprzez jednostki nadzorujące. Żywność ekologiczna ma więcej witamin i minerałów niezbędnych naszym organizmom i związków antynowotworowych, jakich na próżno poszukiwać w artykułach masowych. Wedle doświadczeń zrealizowanych w USA, artykuły ekologiczne mają o przeszło 27% więcej witaminy C we własnym składzie, 29.3% więcej magnezu, 21% więcej żelaza oraz 13,6% więcej fosforu. Równocześnie mając o 15,1% mniej niebezpiecznych dla zdrowia azotanów w przyrównaniu do artykułów tradycyjnych.

Food obraz autorstwa master1305 - www.freepik.com
Produkty ekologiczne

Jakie zalety mają produkty ekologiczne?

Produkty ekologiczne to takie produkty, jakich niekorzystne działanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone bądź zupełnie zlikwidowane. Żywność ekologiczna wychodzi z gospodarstw naturalnych oraz produkowana jest bez udziału nawozów syntetycznych, chemicznych preparatów ochrony roślin i antybiotyków. Istotne znaczenie ma fakt, iż produkcja ekożywności jest nieuciążliwa dla otoczenia naturalnego. Żeby uprościć dobór artykułów naturalnych, przygotowano specjalistyczne oznakowania ekologiczne.

Czym są produkty ekologiczne?

Żywność ekologiczna to żywność wytwarzana formami rolnictwa naturalnego, w jakim nie wykorzystuje się syntetycznych nawozów oraz pestycydów. Rolnictwo ekologiczne winno opierać się na dobrych dla otoczenia technikach gospodarowania oraz wykorzystywania, natomiast również wspomagać różnorodność biologiczną. Należałoby mieć na uwadze to, iż rolnictwo ekologiczne nie wykorzystuje syntetycznych nawozów, ani preparatów ochrony roślin, nie znaczy tego, iż nie wykorzystuje ich zupełnie. Wykorzystuje się naturalne nawozy oraz środki ochrony roślin, powstawania roślinnego oraz zwierzęcego.

Zalety produktów ekologicznych

Główną korzyścią artykułów organicznych jest to, iż są one po prostu lepsze. Nie zawierają żadnych treści, jakich możesz się obawiać oraz jakie prawdopodobnie odnajdziesz w żywności konwencjonalnej. Starczy tutaj przytoczyć pestycydy lub odmienne środki syntetyczne. Są one niejednokrotnie powodem nadwrażliwości żywieniowych i skórnych. Dodatkowo nie da się nie zaobserwować, iż produkty ekologiczne są wyrazem troski o naturę, ponieważ w zgodzie z nią występują. Myślenie o otoczeniu jako o wspólnej wartości jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę występujące w klimacie świata zmiany. Owoce oraz warzywa produkowane z upraw naturalnych wyróżniają się mniejszą ilością wody, co pozytywnie oddziałuje na ich teksturę oraz większe natężenie treści odpowiadających za smak. Dodatkowo mechanizmy rozkładu są wolniejsze w surowcach naturalnych, co ma dobry wpływ na jakość przechowalniczą tychże artykułów. W związku z tymże witamin i elementów mineralnych jest w nich więcej aniżeli w artykułach z upraw tradycyjnych,

Które artykuły bio należałoby wybierać?

Niewątpliwie chciałoby się stwierdzić: “wszystkie”. Niestety nie zawsze mamy taką możliwość. Dodatkowo ekoprodukty niejednokrotnie są zdecydowanie droższe od innych. Gdy jedynie możemy, należałoby kupić je tak często, jak jedynie możemy. Na pierwszym miejscu stawiajmy żywność, natomiast przede wszystkim owoce oraz warzywa. Przykładowo jabłka, jakie wychodzą z ekologicznej uprawy, mają zdecydowanie więcej fenoli, antocyjanów oraz witaminy C aniżeli owoce od sadowników, jacy nie przestrzegają narzuconych poprzez Unię Europejską zasad.

Food obraz autorstwa master1305 - www.freepik.com